Summer Sale | Upp till 50%
4.9
Skofabriken Kavat sedan 1945

Villkor

- Även om vi är flexibla, behöver vi grundregler

Vi har dessa villkor uppsatta för att berätta vad du kan förvänta dig ifrån oss. Dessa villkor uppdateras från tid till och annan, därför är det viktigt att du läser igenom dessa innan du handlar.


1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av produkter från Skofabriken KAVAT AB (organisationsnummer: 556736-4814) (”KAVAT”) via Internet (distanshandel). KAVAT är den säljande parten och du ("kunden") är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år.


2. BESTÄLLNING
Bindande avtal om köp av produkt uppkommer i och med att vi skickar e-postmeddelandet med orderbekräftelse till dig. Köpevillkor specificerade på denna sida utgör del av Avtalet. Om det skulle vara omöjligt för oss på KAVAT att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi erbjuda en alternativ lösning eller kreditera din order.


3. PRISER
Samtliga priser är angivna i SEK (eller EURO om detta är valt) och inkluderar gällande svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms.


4. BETALNING
KAVAT tar i emot kortbetalningar och fakturaköp via certifierade betaltjänsten Klarna. Klarna är en av världens största onlinebetallösningar och är sömnlöst integrerad med vår sajt. KAVAT förbehåller rätten att inte hantera beställningar gjorda med kreditkort om KAVAT anser oss ha rimliga skäl till det. Ordern tas då bort och ordersumman återbetalas och/eller fakturan makuleras.

Läs mer om Klarna's fullständiga villkor här: www.klarna.com/se/villkor/.


5. VERKSTÄLLANDE
KAVAT påbörjar verkställande av Avtalet när du som kund får e-postmeddelande med orderbekräftelse. KAVAT har fullgjort sin del av Avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter till närmaste postombud enligt angiven postadress. Fullgörande från dig som kund har skett när du erlagt full betalning och hämtat ut din försändelse.


6. LEVERANS

Vi samarbetar med Postnord för leveranser inom Sverige.

Ditt paket levereras enligt det fraktsätt du valt vid utcheckning.

 

Postnord levererar till hela Sverige. Leverans till ombud är gratis vid beställning till ett värde utav minst 650kr, annars tillkommer en fraktkostnad på 50 kr. Vid hemleverans tillkommer en fraktkostnad på 100 kr för beställningar under 1000 kr.


6.1 Leveranstid:
Vi försöker alltid skicka din beställning inom 1-2 arbetsdagar. Under vissa perioder kan det dröja upp emot en arbetsvecka.

Vänligen kontakta oss på support@kavat.com vid frågor eller funderingar.

 

7. ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER
Returrätten gäller i 60 dagar från det att du hämtat ut dina skor från postombudet, vilket innebär att returen ska ha skickats inom 60 dagar från uthämtningen. Skorna ska skickas tillbaka i oförändrat skick i originalförpackning och i samma eller liknande påse som skorna anlände i. Skovård och tillbehör skickas tillbaka i obruten förpackning tillsammans med alla inkluderade artiklar.

 

KAVAT kommer återbetala och/eller makulera fakturan så fort som möjligt och allra senast 14 dagar efter vi mottagit returen. Observera att presentkort ej är returnerbara.


Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskild prägel inte omfattas av ångerrätten.

 

7.1 Retur:
Vid en godkänd reklamation står KAVAT för returfrakten.

 

Vid retur på grund av ångerrätt debiteras en kostnad på 49 kr. Beloppet debiteras på den befintliga fakuran eller dras av från återbetalningsbeloppet.

 

Vid retur av produkter till KAVAT skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. KAVAT kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig i den mån emballaget är oskadat. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till KAVAT bär du som kund också ansvaret för skadan.


Vid återsändande av produkter till KAVAT är du ansvarig för att produkterna når KAVAT i oskadat skick.

KAVAT återbetelar ej fraktavgiften i samband med en retur. 


8. REKLAMATION OCH GARANTI

8.1 Reklamationsrätt
Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716).

Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan).

En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och KAVAT eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt.

KAVAT rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har kunden första hand rätt att få felet återställt, ersatt eller återbetalat.

Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund av reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av KAVAT. Notera att kunden i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktigt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: support@kavat.com

9. FÖRBEHÅLL

9.1 Hävningsförbehåll

KAVAT förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på KAVAT.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från KAVAT.


9.2 Ändringsförbehåll
KAVAT förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på www.kavat.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan KAVAT och kund.


9.3 Ansvarsförbehåll
KAVAT skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, KAVATs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.


9.4 Slutförsäljning
Vi reserverar oss för slutförsäljning. Ibland händer det att en vara tagit slut på lager pga lagersaldofel. Om detta skulle ske informeras kunden via mejl.


10. ANSVARSBEFRIELSE


10.1 Force Majeure

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför KAVATs kontroll och som KAVAT inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska KAVAT ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska KAVAT inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

10.2  Externa länkar
KAVAT ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.kavat.se.

10.3 Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har KAVAT rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från KAVAT.

10.4 Reservation för leveransförsening utanför KAVATs kontroll
Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom KAVATs kontroll, ska KAVAT inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från KAVAT såvida inte annat särskilt avtalats mellan KAVAT och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

10.5 Falska beställningar och bedrägeri
Alla bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. IP-nummer loggas.

10.6 Tvist

KAVAT följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
För frågor eller funderingar gällande våra villkor kontakta support@kavat.com.

 

Välj din butik
Göteborg
Korsgatan 6
411 16 Göteborg
Öppet idag:
10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Kumla
Radiogatan 2
692 71 Kumla
Öppet idag:
!0:00 - 18:00 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 Stängt Stängt 10:00-16:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Malmö
Södra Förstadsgatan 24
211 43 Malmö
Öppet idag:
Closed 11:00-15:00 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Stockholm
Regeringsgatan 26
111 53 Stockholm
Öppet idag:
Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Detaljer
3D