Meny
  1. Start
  2. Villkor
Öppet köp 30 dagar

Villkor

- Även om vi är flexibla, behöver vi grundregler

Vi har dessa villkor uppsatta för att berätta vad du kan förvänta dig ifrån oss. Dessa villkor uppdateras från tid till och annan, därför är det viktigt att du läser igenom dessa innan du handlar.


1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av produkter från Skofabriken KAVAT AB (organisationsnummer: 556736-4814) (”KAVAT”) via Internet (distanshandel). KAVAT är den säljande parten och du ("kunden") är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år.


2. BESTÄLLNING
Bindande avtal om köp av produkt uppkommer i och med att vi skickar e-postmeddelandet med orderbekräftelse till dig. Köpevillkor specificerade på denna sida utgör del av Avtalet. Om det skulle vara omöjligt för oss på KAVAT att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi erbjuda en alternativ lösning eller kreditera din order.


3. PRISER
Samtliga priser är angivna i SEK (eller EURO om detta är valt) och inkluderar gällande svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms.


4. BETALNING
KAVAT tar i emot kortbetalningar och fakturaköp via certifierade betaltjänsten Klarna. Klarna är en av världens största onlinebetallösningar och är sömnlöst integrerad med vår sajt. KAVAT förbehåller rätten att inte hantera beställningar gjorda med kreditkort om KAVAT anser oss ha rimliga skäl till det. Ordern tas då bort och ordersumman återbetalas och/eller fakturan makuleras.

Läs mer om Klarna's fullständiga villkor här: www.klarna.com/se/villkor/.


5. VERKSTÄLLANDE
KAVAT påbörjar verkställande av Avtalet när du som kund får e-postmeddelande med orderbekräftelse. KAVAT har fullgjort sin del av Avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter till närmaste postombud enligt angiven postadress. Fullgörande från dig som kund har skett när du erlagt full betalning och hämtat ut din försändelse.


6. LEVERANS
Vi samarbetar med PostNord och levereras till närmaste postombud eller enligt det fraktsätt som har valts vid utcheckning.


6.1 Leveranstid:
Vi försöker alltid skicka din beställning inom 1-2 arbetsdagar. Under vissa perioder kan det dröja upp emot en arbetsvecka.


7. ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER
Returrätten gäller i 30 dagar från det att du hämtat ut dina skor från postombudet, vilket innebär att returen ska ha skickats inom 30 dagar från uthämtningen. Skorna ska skickas tillbaka i oförändrat skick i originalförpackning och i samma eller liknande påse som skorna anlände i. KAVAT kommer återbetala och/eller makulera fakturan så fort som möjligt och allra senast 14 dagar efter vi mottagit returen. Observera att presentkort ej är returnerbara.

Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskild prägel inte omfattas av ångerrätten.

7.1 Retur:
Vi rekommenderar att du använder den förtryckta returfraktsedeln som medföljer. Vi tar då ut en fast fraktavgift på 69kr och paketet blir även spårbart. Avgiften på 69kr dras av från summan på den/de returnerade varorna så snart returen är mottagen och hanterad. Har du valt faktura som betalningsalternativ så återbetalas summan för artiklarna som returneras och fakturabeloppet ändras till 69kr.

Väljer du att inte utnyttja den bifogade returfraktsedeln och istället skickar varorna med eget fraktsätt, återbetalas hela summan för det som returneras när paketet når oss.
Du som avsändare ansvarar för paketet till att det har anlänt hos oss, vi rekommenderar därför att skicka med spårbart fraktsätt.

Vid en godkänd reklamation står KAVAT för returfrakten.

Vid retur av produkter till KAVAT skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. KAVAT kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig i den mån emballaget är oskadat. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till KAVAT bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till KAVAT är du ansvarig för att produkterna når KAVAT i oskadat skick.


8. REKLAMATION OCH GARANTI

8.1 Reklamationsrätt
Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716).

Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan).

En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och KAVAT eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt.

KAVAT rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har kunden första hand rätt att få felet återställt, ersatt eller återbetalat.

Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund av reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av KAVAT. Notera att kunden i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktigt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: support@kavat.com

9. FÖRBEHÅLL

9.1 Hävningsförbehåll

KAVAT förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på KAVAT.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från KAVAT.


9.2 Ändringsförbehåll
KAVAT förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på www.kavat.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan KAVAT och kund.


9.3 Ansvarsförbehåll
KAVAT skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, KAVATs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.


9.4 Slutförsäljning
Vi reserverar oss för slutförsäljning. Ibland händer det att en vara tagit slut på lager pga lagersaldofel. Om detta skulle ske informeras kunden via mejl.


10. ANSVARSBEFRIELSE


10.1 Force Majeure

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför KAVATs kontroll och som KAVAT inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska KAVAT ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska KAVAT inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

10.2  Externa länkar
KAVAT ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.kavat.se.

10.3 Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har KAVAT rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från KAVAT.

10.4 Reservation för leveransförsening utanför KAVATs kontroll
Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom KAVATs kontroll, ska KAVAT inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från KAVAT såvida inte annat särskilt avtalats mellan KAVAT och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

10.5 Falska beställningar och bedrägeri
Alla bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. IP-nummer loggas.

10.6 Tvist

KAVAT följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
För frågor eller funderingar gällande våra villkor kontakta support@kavat.com.

 

Welcome to our little part of the internet!

Where are you from, friend?