Summer Sale | Upp till 50%
4.9
Skofabriken Kavat sedan 1945

Miljomarkta-steg

 

 

 

 

 

 

 

Miljömärkta steg

 

Vår resa med EU Ecolabel

 

 

Vi certifierar vår första sko
2008
Vi är först i världen med att lyckas certifiera skor med EU Ecolabel. Fyra stycken modeller passar de hårda kraven satta av EU. En av modellerna som är först ut är den mycket omtyckta skon Flisa. Miljömärkningen är en av världens mest strikta märkningar och ser inte endast till materialval eller produktion utan hela produktens livscykel. Detta är bara början!

Kraven skärps
2016
Antalet modeller som certifieras med EU Ecolabel blir bara fler och fler. År 2016 skärps kraven för certifiering. Gränsvärdet för tillåtna kemikalier sänkts och krav på arbetsförhållanden och -miljö vid tillverkning implementeras. Vi genomför nya tester för att säkerställa att vi möter de nya kraven. Alla redan miljömärkta skor passerar de nya kraven, och vi fortsätter att märka nya modeller, undan för undan.

 

 

 

 

materialkunskap
Kromfritt läder
Alla skor märkta med denna symbol är tillverkade i kromfritt läder. Våra kromfria skinn garvas helt utan krom och de är separerade från annat skinn på garverier och på vårat lager. Maskiner som används i tillverkningen måste rengöras noga eller bara användas till kromfritt skinn. Skinnen kontrolleras årligen av oberoende laboratorier. Skor som är tillverkade i vårt EP läder (Eco Performance) är alltid kromfria. Vi har också utvecklat en ny kromfri variant av vårt populära XC läder (Cross Country) som successivt implementeras i det övriga sortimentet.
Läs mer om våra material

Halvvägs till 100
2018
Trots hårdare krav har antalet modeller som fått miljömärkningen växt med åren och 2018 passerar vi 50 stycken certifierade modeller! Efter några år av ett hårt inledande arbete med certifiering av våra existerande modeller sker tillflödet av nya certifieringar i en lugnare takt takt då våra kollektioner bygger på tidlösa modeller som håller över tid och många är återkommande i flera säsonger. Med god kunskap om kraven och en uppsättning gedigna grundmaterial som vi vet passerar kraven är certifieringen av våra läderskor numera en betydligt smidigare process, och samlingen med märkta modeller växer än idag.

Miljömärkta gummistövlar
Först i världen
Hittills har vi fokuserat på att certifiera våra läderskor, men i och med att vi inleder arbetet med att byta ut materialet i våra gummistövlar till BioPlastic (ett material delvis innehållande förnybara material i form av restmaterial från trä och matindustrin) blir även dessa aktuella att testa för att potentiellt märka med EU Ecolabel. När det är nya material somska testas kan det lätt bli en utdragen process, men 2024 kan vi med glädje certifiera två av våra första gummistövlar - Grytgöl och Skur!
Läs mer

 

Det här är EU Ecolabel

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning som är erkänd i hela Europa. Idag har Kavat över 50 modeller som certifierats med denna miljömärkning.

Märkningen tar hänsyn till produktens hela livscykel. Material och substanser som ingår granskas, likväl som utsläpp från tillverkningen av dessa. Även produktens slitstyrka kontrolleras. EU Ecolabel är en frivillig märkning, vilket betyder att producenter, importörer och återförsäljare kan ansöka om att få använda märkningen. Kriterierna för EU Ecolabel fastställs genom en förordning av Europaparlamentet och Europeiska rådet.

I Sverige sköter det oberoende företaget Miljömärkning Sverige AB certifieringen, dels genom kontroll på plats hos producenterna och deras underleverantörer, dels genom tester hos certifierade laboratorier.Livscykeln hos en produkt börjar vid framställningen av råmaterialen, så som exempelvis bomull eller läder. Cykeln fortsätter genom tillverkning, paketering, distribution, användning och når slutligen stadiet då produkten blir kasserad eller återvunnen.Vid framtagningen av kriterier för EU Ecolabel ligger fokus på de stadier då produkten bidrar till störst miljöpåverkan, vilket skiljer sig mellan olika produkter. I livscykeln av exempelvis en sko förekommer en stor del av miljöpåverkan under garvningen, färgningen eller blekningen av läder och texilier.

Kriterierna för skor är därför utvecklade av experter för att säkerställa att de miljöskadliga faktorerna i produktionen är minimerade. För att en sko ska kunna erhålla märkningen EU Ecolabel-cerifieringen krävs att den har testats för mer än 200 olika kemiska substanser.

Här är vårt certifikat

Det är vi jättestolta över

 

Varför EU Ecolabel

 

Anledningen till att vi certifierar våra produkter är att vi ville ha en oberoende miljömärkning av våra skor. Problemet med egna märkningar är att det kan lätt upplevas oseriöst och bidra till greenwashing. Därför var det var viktigt för oss att ha en utomstående, oberoende märkning av våra produkter för att det ska vara trovärdigt. När en sko får certifieringen EU Ecolabel garanterar det att materialen och produktionen följer strikta kriterier som är satta för hela livscykeln. Märkningen är välkänd i hela Europa, vilket också var en bidragande faktor till att vi valde just den certifieringen.

För att få Ecolabel certifiera produkterna är man tvungen att klara de tuffa kriterierna som är sammansatta av en expertpanel och de raticiferas vart 4 år. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som kontrollerar och certifierar. Man tar hänsyn till skons hela livscykel från tillverkning av råmaterial tills den är utsliten. Det finns också krav avseende arbetsförhållanden och man måste visa att oberoende tredjeparts kontrollörer varit på plats i fabriken där vi tillverkar skorna och godkänt att vi följer ILO:s konventioner.

Vi får bara använda skinn som fötts upp för mjölk eller köttproduktion och självklart inte skinn från hotade djurarter.

Garverier, sul tillverkare och textilleverantörer måste visa att de har en hållbar vattenförbrukning och att de inte släpper ut exempelvis syreförbrukande ämnen och krom över tillåtna värden i deras avloppsvatten. Det finns begränsningar för användning av lösningsmedel och PVC plast är helt förbjudet.

De sk SVHC (substance of very high concern) ämnena är alla bannlysta och vi måste strikt följa Ecolabels RSL lista (Restricted substance list) som innehåller krav på oberoende lab test för många olika kemikalier bla cancerogena och allergiframkallande färger, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), Biocider, Perfluorerade kemikalier som PFOS, N-nitrosaminer som kan finnas i gummi och plast, Organiska tennföreningar, Ftalater som är mjukgörare i plast, Formaldehyd och tungmetaller som exempelvis bly, krom och nickel.

Utöver detta måste vi också slitage testa produkterna med certifierade metoder för att säkerställa att kvalitén är hållbar och våra förpackningar måste vara tillverkade av 100% återvunnet papper. Energiförbrukning är också något som vi mäter. Ecolabel kan när som helst begära att få komma till fabriker där material och skor tillverkas för kontroll och de gör under tiden stickprovs kontroller på material för att se så att vi följer kriterierna.

 

Våra miljömärkta favoriter

 

Välj din butik
Göteborg
Korsgatan 6
411 16 Göteborg
Öppet idag:
10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Kumla
Radiogatan 2
692 71 Kumla
Öppet idag:
!0:00 - 18:00 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 Stängt Stängt 10:00-16:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Malmö
Södra Förstadsgatan 24
211 43 Malmö
Öppet idag:
Closed 11:00-15:00 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Stockholm
Regeringsgatan 26
111 53 Stockholm
Öppet idag:
Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Detaljer
3D