Fri frakt för beställningar över 400 kr | Snabb leverans
4.9
Skofabriken Kavat sedan 1945

Integritet

Denna policy handlar om hur Skofabriken KAVAT med organisationsnummer 556736-4814 hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Skofabriken KAVAT AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning.


När behandlar vi dina personuppgifter?
Skofabriken KAVAT samlar in och behandlar dina personuppgifter för att du skall kunna handla varor/tjänster och för att förbättra din upplevelse på www.kavat.se. Om kunden registrerar sig hos Skofabriken KAVAT så behandlar vi information såsom köphistorik.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter som Skofabriken KAVAT samlar in om kunden och behandlar är följande:

 • Namn eller organisationsnummer
 • Telefonnummer och E-post
 • Adress
 • Köphistorik

 • Information som berör e-post från KAVAT och vad du klickar på i e-postmeddelanden. Vårt verktyg för e-mail utskick är Mailchimp och Outlook/Exchange.

 • Enhetsinformation som IP-adress, geografisk information om enheten du besökt tjänsten ifrån, webbläsarinställningar.

 • KAVAT kan i vissa fall använda sig av information från tredje part gällande annonsnätverk och mätverktyg. Detta för att möjliggöra relevanta annonser, effektivitet och för ge dig som kund information som är intressant.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

 • Genomföra och upprätthålla våra förpliktelser och åtaganden till dig som kund vid köp, fakturering, kundtjänstärenden och serviceärenden

 • Tillhandahålla våra tjänster och hantera kundrelationen

 • Ge dig erbjudanden och information via nyhetsbrev och hemsida

 • Erbjuda dig olika betalningslösningar

 • Följa rådande lagstiftning såsom bokföringslagen

 • Motverka och förhindra missbruk som bedrägeri och identitetskapning.

 • Förhindra missbruk av tjänst och olovlig inloggning.

KAVAT och tredje part använder intresseavvägning för att erbjuda dig som kund en bättre service och köpupplevelse. Detta i form av anpassade erbjudanden och relevant kommunikation från KAVAT sida. KAVAT vill säkerställa att du som kund får den mest relevanta tjänsten därav behovet att analysera användandet av våra tjänster.


Laglig grund för behandling
KAVAT behandlar dina personuppgifter i enighet med rådande lagstiftning och vi gör det när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när det finns andra legitima skäl för att behandla personuppgifter. Det kan handla om nyhetsbrevs utskick eller erbjudanden via hemsidan till exempel.


Hur länge sparas dina personuppgifter?

KAVAT sparar dina personuppgifter så länge som dessa krävs för att vi ska kunna fullfölja uppgiften som uppgifterna samlats in för. KAVAT sparar uppgifter så länge som rådande lagstiftning kräver det. Skofabriken kan också komma att spara uppgifterna för att kunna bevaka rättsliga intressen, exempelvis under en juridisk process.


Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

KAVAT kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part så som leverantörer av kort- och kommunikationstjänster samt till kreditupplysningsföretag vid ansökan om kredit vid köp. KAVAT kan komma lämna ut personuppgifter om detta är nödvändigt för att följa rådande lagar eller myndighetskrav, för att tillvarata KAVATs juridiska intressen eller för att förhindra bedrägerier. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Det står KAVAT fritt att närsomhelst ändra denna integritetspolicy. Vi kommer då att i god tid meddela detta och du har då rätt att säga upp avtalet om du inte godtar ändringen.

KAVAT kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempel på detta är annonsnätverk och mätverktyg för att få en bättre förståelse för annonsers relevans, effektivitet och för att erbjuda dig som kund intressant information.


Säkerhet till skydd för personuppgifter
Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss och vi har därför vidtagit åtgärder för att skydda dessa. Skofabriken KAVAT är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enighet med rådande lagstiftning. Skofabriken kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, komplettera eller avidentifiera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.


Rätt att begära ut din personuppgiftsinformation
Du kan kostnadsfritt begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har sparat om dig.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du kan begära att få dina uppgifter raderade eller anonymiserade om KAVAT inte längre är skyldiga att behålla dem för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagar och myndighetskrav som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Exempel på detta kan vara bokförings- eller skattelagstiftning.


Vid frågor är du välkommen att kontakta oss:

Skofabriken KAVAT AB
Radiogatan 2
692 71 Kumla
E-post: finance@kavat.com
Tel: 019 - 761 22 00

Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i botten av våra e-mail utskick.

Du kan läsa mer om hur du kan radera kakor/cookies här: Länk


Informationens syfte

All information på www.kavat.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. KAVAT ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.

Välj din butik
Göteborg
Korsgatan 6
411 16 Göteborg
Öppet idag:
10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Kumla
Radiogatan 2
692 71 Kumla
Öppet idag:
!0:00 - 18:00 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 Stängt Stängt 10:00-16:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Malmö
Södra Förstadsgatan 24
211 43 Malmö
Öppet idag:
Closed 11:00-15:00 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Stockholm
Regeringsgatan 26
111 53 Stockholm
Öppet idag:
10:00-16:00 Stängt 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Detaljer
3D