Summer Sale | Upp till 50%
4.9
Skofabriken Kavat sedan 1945

Löner

Löner i Bosnien

Kavat har sedan starten 2009, inklusive förmåner legat 10–20 procent över den lagstadgade minimilönen. Snittlönen inklusive förmåner uppgår idag till nära 5 000 kr netto (SEK) i månaden för vår produktionspersonal. Lagstadgad minimilön i Bosnien är motsvarande 3900 kr netto. Om våra löner skulle vara så låga som Uppdrag Granskning säger i sitt reportage skulle vi bli anmälda och riskera höga böter – självklart följer vi lagen.

 

Beloppet på 2500:- som SVT refererar till som lön för våra medarbetare är helt felaktigt. Det är det belopp som skatten grundas på och alltså inte det belopp som betalas ut netto då Bosnien har ett annat skattesystem än det vi har i Sverige. D.v.s. våra medarbetare har skatteplikt på 2500:- men tjänar betydligt mer. Det som vi i Sverige skulle kunna likna vid en skattetabell har SVT beräknat som lön. Vår snittlön inklusive förmåner är nära 5000:- netto. 

Genomsnittslöner

Den genomsnittliga bruttolönen ligger på 5 527 - 7 287 kronor beroende på skattetabell. Utöver detta betalar vi dessutom sociala avgifter. Lönen är strax under vad en lärare eller brandman tjänar i Bosnien.

 

Lönerna är lägre än i Sverige men levnadskostnaderna är också lägre än vad vi har här. Lönefrågan är en utmaning som sträcker sig långt utanför Kavat och Bosnien och gäller all tillverkning av skor och kläder, som är låglönebranscher globalt. Så var det även i Sverige innan tillverkningen flyttade utomlands. 

 

En av förmånerna hos oss är chartrade bussar som skjutsar våra anställda till och från jobbet varje dag. Den förmånen är värd drygt 600 kronor per månad. Väljer den anställde istället egen bil får denne ersättning med motsvarande belopp.

Levnadslöner hos Kavat

Vi har samarbetat med olika NGO:s med vilka vi fört samtal och analyserat levnadslönerna hos Kavat.  Den rekommendation vi fått är att utröna vad branschgenomsnittet (lön) är i regionen, jämföra med Kavats löner och undersöka hur våra medarbetare klarar sig på den ersättning man får. Enligt de beräkningar vi gjort med vår personal så är den lön de får hos oss fungerande, sett till de kostnadslägen som gäller lokalt. Av lönen som utbetalas går ungefär hälften till boendekostnader, vilket även gäller för våra medarbetare i Sverige. 

 

Vi har en mycket låg personalomsättning. Det faktum att stor del av personalen jobbat hos oss sedan vi startade vårt bolag i BIH ser vi som ett tecken på att vi betalar förhållandevis bra löner och erbjuder goda arbetsvillkor sett ur en nationell kontext och med hänsyn till det kostnadsläge som råder i landet. 

Gå tillbaka till Våra svar
Välj din butik
Göteborg
Korsgatan 6
411 16 Göteborg
Öppet idag:
10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Kumla
Radiogatan 2
692 71 Kumla
Öppet idag:
!0:00 - 18:00 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 Stängt Stängt 10:00-16:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Malmö
Södra Förstadsgatan 24
211 43 Malmö
Öppet idag:
Closed 11:00-15:00 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Stockholm
Regeringsgatan 26
111 53 Stockholm
Öppet idag:
Closed Closed 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Stängt
Detaljer
3D