Meny
  1. Start
  2. EU Ecolabel
Öppet köp 30 dagar

EU Ecolabel

EU Ecolabel är en miljömärkning som är erkänd i hela Europa och är EU:s officiella miljömärke. Märkningen tar hänsyn till produktens hela livscykel. Material och substanser som används granskas, likväl som produktens hållbarhet.

 

EU Ecolabel är en frivillig märkning, vilket betyder att producenter, importörer och återförsäljare kan ansöka om att få använda märkningen. Kriterierna för EU Ecolabel fastställs genom en förordning av Europaparlamentet och Europeiska rådet.

 

I dag har Kavat över 50 modeller som certifierats med denna miljömärkning. Certiferingsnummer: SE/017/001

 

2008 certifierade vi vår första sko - Edsbro.


Livscykeln hos en produkt börjar vid framställningen av råmaterialen, så som exempelvis bomull eller läder. Cykeln fortsätter genom tillverkning, paketering, distribution, användning och når slutligen stadiet då produkten blir kasserad eller återvunnen.

 

Vid framtagningen av kriterier för EU Ecolabel ligger fokus på de stadier då produkten bidrar till störst miljöpåverkan, vilket skiljer sig mellan olika produkter. I livscykeln av exempelvis en sko förekommer en stor del av miljöpåverkan under garvningen, färgningen eller blekningen av läder och texilier.

 

Kriterierna för skor är därför utvecklade av experter för att säkerställa att de miljöskadliga faktorerna i produktionen är minimerade. För att en sko ska kunna erhålla märkningen EU Ecolabel-cerifieringen krävs att den har testats för mer än 200 olika kemiska substanser.

Welcome to our little part of the internet!

Where are you from, friend?